poniedziałek, 9 października 2017

2 lekcje Gaudiego, czyli o ekologii i kamiennym papierze

2 lekcje Gaudiego, czyli o ekologii i kamiennym papierze


Autor: Urszula Winiarska


Odwiedzając Barcelonę na pewno natkniemy się na budowle stworzone przez Antonio Gaudiego. Wyglądają jak fragmenty baśni wplecione do codzienności. Najsłynniejszy architekt na świecie tworzył ponad 100 lat temu, ale jego idee nadal żyją i są aktualne. Jakie ma dla nas podpowiedzi?


Lekcja 1
Jako mistrz architektury i wizjoner wyprzedził swoją epokę. Starał się w swoich pracach połączyć piękno, funkcjonalność oraz ekologię. Swoim ekologicznym podejściem wyróżnił się, bo „ do tworzenia swych budowli wykorzystywał:

 • potłuczone kafle,
 • porcelanę,
 • zabawki dziecięce,
 • stare nici z fabryk tekstylnych.”


Co jest potrzebne, aby wyprodukować ekologiczny papier?
Kamienny papier produkuje się w oparciu o 2 składniki: 80% stanowi węglan wapnia, czyli CaCO3 oraz 20% HDPE, czyli polietylen (tworzywo nietoksyczne). Być może zadajesz sobie pytanie, czy te składniki są szkodliwe. Węglan wapnia dodaje się jako „substancję wzbogacającą” do żywności np. pieczywa, a zwłaszcza bułek. Jest zatem nieszkodliwy. Nietoksyczny polietylen to tworzywo używane w przemyśle spożywczym i przetwórczym. Jest bezwonny, bez smaku i obojętny fizjologicznie.

Lekcja 2
Geniusz z Barcelony interesował się ekologią na długo przed tym niż ktokolwiek inny zaczął o niej myśleć. Jest twórcą jednego z bardziej ekologicznych parków na świecie – Park Guell. Do dziś stosuje się tam pomysł, aby ponownie wykorzystywać wodę deszczową. Według Gaudiego sztuka powinna przewijać się także w przedmiotach użytkowych i być wplątana w każdą dziedzinę naszego życia.

Papier z kamienia a wykorzystanie wody
W procesie produkcji ekologicznego papieru, a takim jest kamienny papier, nie zużywa się wody. Jego zaletą wartą podkreślenia jest fakt, że w procesie jego produkcji nie zanieczyszcza się wody.

Dodatkowa lekcja, czyli związek z przyrodą
Antonio Gaudi czerpał inspirację ze świata przyrody. W swoich projektach unikał linii prostych, wzorując się w ten sposób na naturze. Wiele z użytych motywów pochodzi ze świata roślin i zwierząt. Tworzone budynki są podobne nie tylko na zewnątrz, ale także integrują się z otaczającym je krajobrazem. Architekt przywiązywał do tego dużo swojej uwagi. Z pewnością drzewa, jako istotny element krajobrazu, odgrywały w tym procesie znaczącą rolę.

Drzewa pod szczególną ochroną
Do wytworzenia kamiennego papieru nie trzeba wycinać drzew, a to przyczynia się do ich ochrony. Te rośliny nie tylko upiększają krajobraz. Regulują bilans wodny w przyrodzie, wpływają na klimat i są domem dla wielu ptaków, owadów i innych zwierząt. Dla nas są doskonałym miejscem wypoczynku, spacerów, relaksu.

Czy A. Gaudi doceniłby ekologiczne zalety papieru przyjaznego dla środowiska?
Śmiem przypuszczać, że zwróciłby na niego szczególną uwagę. Przecież świat przyrody szanował i inspirował się nim. Jego sztukę nazywa się „baśniową ekologią”. Pomyślałam sobie, że prawdopodobnie chciałby sprawdzić, jak się tworzy sztukę na papierze z kamienia oraz jak go można wykorzystać. Już dziś w Polsce istnieją takie możliwości.

Architekt - ekolog o trudnym charakterze, ale niezłomnej woli zginął śmiercią tragiczną. Został potrącony przez tramwaj. Miał wtedy 74 lata. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na terenie świątyni, którą zaczął budować - La Sagrada Familia w Barcelonie. Nadal trwają tam prace budowlane. Zostawił po sobie wiele lekcji dla nas. Czy z nich skorzystamy?


Fot. Mariamichelle/px


Urszula Winiarska
Papiernikus

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ochrona wód

Ochrona wód


Autor: Karol Czwartowski


Termin ochrona wód oznacza wszelkie działania techniczne oraz organizacyjno-prawne, których celem będzie zachowanie bądź przywrócenie wodom naturalnym wymaganej, pełnej przydatności jakościowej a także zachowanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju.


Prawną ochronę wód reguluje prawo wodne będące zbiorem przepisów, które m.in. określają zasady klasyfikacji wód w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia, warunki odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych oraz kanalizacji miejskiej. Określa kary nakładane na zakłady przemysłowe odprowadzające do wód nadmierną i niezgodną z prawem ilość zanieczyszczeń, definiuje również zasady ustalania stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są w drodze decyzji administracyjnych i jest to rodzaj zezwolenia, który określa zgodę urzędów publicznych na szczególne korzystanie z wód, np.: pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przerzuty wód, sztuczne zasilanie wód podziemnych, piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych. A także korzystanie z wód do celów energetycznych oraz do celów żeglugi i spławu. Pozwolenie wodnoprawne określa również zasady wydobywania wód z kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz wycinanie roślin z wód i brzegu, a także rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Może to również być zgoda na wykonywanie urządzeń wodnych, np.: budowę studni, stawów czy pomostów, rolnicze wykorzystanie ścieków, długotrwałe obniżenie poziomu wody podziemnej, spiętrzenie wody podziemnej, zgromadzenie ścieków i odpadów w obszarach górniczych utworzonych dla wód leczniczych, odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na podstawie dokumentu zwanego operatem wodnoprawnym. Operat wodnoprawny musi składać się z 2 części : opisowej i graficznej. Część opisowa musi zawierać wszystkie informacje dot. planowanego przedsięwzięcia, informacje techniczne, formalne, logistyczne. Niezbędna jest tam również informacja o formach ochrony przyrody występującej w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia czy zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna musi zawierać wszelkie schematy technologiczne, pomiary i opisy instalacji, urządzeń wodnych, jakości wód w miejscu prowadzenia prac.

Pozwolenie wodnoprawne koszty

Na cenę usługi składają się: wielkość projektu, od którego zależy cena operatu oraz stała opłata administracyjna. Firmy wykonujące pozwolenie wodnoprawne koszty przedstawiają po zapoznaniu się z szczególami inwestycji, więc najlepiej zgłosić się do kilku wybranych usługodawców i porównać koszty ze sobą.


Sprawdź - pozwolenie wodnoprawne koszty

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Papier z kamienia, czyli zapakuj ekologicznie

Papier z kamienia, czyli zapakuj ekologicznie


Autor: Urszula Winiarska


Na świecie wciąż rośnie zainteresowanie produktami przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Polscy producenci również podążają za tym silnym trendem. Jednym z takich materiałów, który zapewnia ekologiczność i wyjątkowość opakowania jest Papier z Kamienia


Polski Rynek Opakowań ekologicznych i jego przyszłość
Wszystko wskazuje na to, że w Polsce coraz więcej firm będzie wykorzystywać opakowania przyjazne dla środowiska i szybko rozkładające się w Naturze. Według prognoz w roku 2020 będą one stanowić ok. 5-7 % rynku.

Papier Inny niż Wszystkie, czyli ekologiczny i luksusowy
Jednym z takich materiałów, który zapewnia ekologiczność i wyjątkowość opakowania jest Papier z Kamienia. Jego produkcja nie zanieczyszcza środowiska: wody, gleby, powietrza. Do jego wytworzenia nie potrzeba wycinać lasów i zużywać wody. Jego pozytywną cechą jest biodegradowalność pod wpływem światła słonecznego. Poddaje się również recyklingowi. Do minimum zmniejszona jest ilość odpadów i zanieczyszczeń podczas produkcji. Warto podkreślić, że nie jest też papierem syntetycznym. Jego główny składnik to węglan wapnia (80% jego składu).


Więcej ekologii, czyli zgodnie z trendem światowym
Obecnie 37% wszystkich opakowań stanowią pudełka i torebki z papieru i tektury. Producenci zgodnie z globalnymi trendami zapewne będą sięgać po nowe materiały. Na świecie wciąż rośnie zainteresowanie produktami przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Polscy producenci również podążają za tym silnym trendem.


Krajowy przemysł opakowań
Według Polskiej Izby Opakowań (PIO) aż 15-20% tego typu produktów trafia na eksport. Ekspert z PIO stwierdza, że krajowy przemysł opakowań jest dobrze zarządzany, a co najważniejsze nowoczesny. Pracuje w nim prawie 250 tys. Polaków. Na tle rynków zagranicznych polskie opakowania dotrzymują wysokich standardów panujących na tych rynkach. W ten sposób wspierają konkurencyjność i promocję polskich produktów.


Wymagania na rynku opakowań
Przeciętny obywatel kraju wysoko rozwiniętego np. w Niemczech, Japonii, w USA zużywa w ciągu roku opakowań na kwotę ok. 320-350 euro. Polak natomiast za ok. 226 euro, więc nasz rynek opakowań ma przed sobą przyszłość. Stale rosną wymagania odnośnie opakowań. Mają być bezpieczne dla:

 • człowieka,
 • produktu,
 • środowiska.

Dlatego ceny opakowań według eksperta z PIO będą rosnąć.


Niepowtarzalność i wyjątkowość opakowania
Obecnie na rynku pojawiła się potrzeba, aby opakowania były wyjątkowe, niepowtarzalne i zindywidualizowane. Papier z Kamienia ma także te zalety. Stanowi ciekawą alternatywę dla opakowań z tradycyjnego papieru, które kosztują taniej. Papier z Kamienia choć droższy stanowi przełom z kilku powodów. Po pierwsze, jego produkcja nie powoduje zagrożeń dla naturalnego środowiska w tym wycinania drzew. Po drugie, jego jakość sprawia, że opakowania stają się jednocześnie luksusowe:

 • woda nie wpływa na jego zniszczenie, gdyż jest wodoodporny,
 • trudno się go rozrywa,
 • w dotyku czuje się jego aksamitność,
 • użyte kolory stają się wyraźniejsze.

Jeśli zatem zechcesz zapakować swój produkt ekologicznie i luksusowo, to z pewnością warto się bliżej zapoznać z tym materiałem.


Papier z Kamienia w modnym stylu BIO
Choć co trzecie opakowanie w Polsce powstaje z tworzyw sztucznych (39%)... to modny obecnie styl BIO daje szanse, aby i w naszym kraju upowszechnił się taki materiał jak Kamienny Papier. Przyjazny Naturze i jednocześnie luksusowy sprawia , że mamy wybór. Możemy zapakować produkt w tradycyjny papier lub wybrać jego ekologiczną alternatywę.

Źródło: Dyskretny urok opakowania, M. Kaczmarczyk, Dyskretny urok opakowania, Newsweek 2016
fot. WereldwinkelSchoonhoven/px


Urszula Winiarska
Papiernikus

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czy wiesz, jak można wykorzystać europejską modę na ekologię?

Czy wiesz, jak można wykorzystać europejską modę na ekologię?


Autor: Urszula Winiarska


Na początku warto zadać sobie pytanie: „Co obecnie jest najważniejsze w postawie proekologicznej?” Otóż najistotniejszy wydaje się nasz zdrowy rozsądek. Ekologiczne problemy i rozwiązania dotyczą wielu przejawów codziennego życia: jedzenia, architektury, sposobu podróżowania, prowadzenia firmy, stylu życia...


Europejska moda na ekologię

Sięganie po produkty z certyfikatami ekologicznymi w Europie stało się nie tylko modne, ale także powszechne. Pro środowiskowe trendy stają się widoczne także w Polsce. Chciałoby się powiedzieć: „Modo na ekologię trwaj!”. Oczywiście myślę o ekologii, która nie jest powiązana biznesowo z różnymi działaniami mającymi na celu spełnianie prywatnych, biznesowych interesów, czy tylko zyskownych inwestycji. Jednym z takich niesamowitych produktów wartych zauważenia jest papier z kamienia. Produkuje się go bowiem bez wycinania drzew i użycia wody.


Twoje zakupy lub wytwarzane produkty pakowane ekologicznie

Reklamówki na zakupy na zakupy lub do zapakowania wytworzonych produktów nie muszą być foliowe lub jednorazowe. Coraz częściej korzystamy z torebek papierowych lub wielokrotnego użytku. Jeżeli połączysz taką formę pakowania np. z ekologicznymi produktami żywnościowymi, to będzie to nie tylko modne, ale także pozytywne dla otaczającego Cię środowiska.


Branża motoryzacyjna a drzewa

Coraz częściej promuje się samochody zużywające mniej benzyny. Auta wyposażane są w system start – stop. W momencie zatrzymania się np. w korku silnik sam się wyłącza. Po wciśnięciu pedału gazu auto uruchamia się samoistnie. Przesiadając się na rower, korzystając z pociągu, komunikacji miejskiej sprawiamy, że nasze drzewa będą miały mniej pracy z pochłanianiem dwutlenku węgla.


Energooszczędne domy

W tego typu domach nie tylko segregujemy śmieci, ale dbamy również, aby zużywały jak najmniej energii. Energooszczędność oznacza dbałość o każdy element,czyli dom ma:

 • nowoczesny system ogrzewania,
 • ocieplone fundamenty i ściany,
 • właściwą wentylację i okna,
 • nowoczesny system ogrzewania np. kolektory słoneczne.
 • Im mniej energii zużywa Twój dom, tym jesteś bardziej ekologiczny.


Myślenie ekologiczne - „zdrowe”

Zdaniem przedstawiciela organizacji WWF (World Wide Fund for Nature) coraz więcej Polaków myśli w kategoriach ekologicznych. Zaczęliśmy też zwracać większą uwagę na pochodzenie i skład kupowanych produktów. Chciałabym zwrócić uwagę na drzewa, bo mają dla nas znaczenie zdrowotne. Są źródłem naturalnych środków leczniczych.

Praktycznie na każdym kroku możemy przyczyniać się do ochrony środowiska i dbać o wspólne dobro, którym są np. drzewa. Z mody na ekologię skorzysta każdy z nas. A drzewa? One odwdzięczą się nam swoją urodą i otoczą cieniem, gdy będziemy chcieli skorzystać z chwil przeznaczonych na relaks i wypoczynek.


Czy myślisz, że europejska moda na ekologię (mądrą, pozytywną, praktyczną) obejmie także Polskę?

Urszula Winiarska

Źródło: Czuba A., Syfon z Miswakiem, Newsweek 2014
fot. robino robokop/500px


Urszula Winiarska
Papiernikus

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ekologiczny papier, czyli kamień zamiast drzew

Ekologiczny papier, czyli kamień zamiast drzew


Autor: Urszula Winiarska


Czy wiesz, że nie trzeba już wycinać drzew, aby wyprodukować papier? Opracowana w latach 90 - tych technologia nie wymaga użycia miazgi drzewnej. Kamienny papier zawdzięcza swoją nazwę proszkowi mineralnemu używanemu do jego produkcji. Co jeszcze o nim wiemy?


Niezależnie od tego czym się zajmujesz, co robisz w swoim życiu zawodowym i prywatnym, przychodzi tak chwila, gdy musisz sięgnąć po coś papierowego. Powody mogą być różne. Możesz chcieć zapisać, wypełnić i wydrukować dokument, poczytać gazetę, książkę...
Nie zastanawiasz się wtedy skąd bierzemy papier. A przecież regularnie używasz go swojej firmie i w domu. Nie myślisz tez o tym, jak jego produkcja negatywnie wpływa na środowisko.

Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że trzeba wyciąć aż 20 dużych drzew, aby wyprodukować tonę tradycyjnego papieru? Obecnie przemysł papierniczy zanieczyszcza powietrze, wodę i glebę.

Jak temu zaradzić? Jak to zmienić? Czy istnieje sposób, aby zatrzymać niszczący proces wycinania drzew?

Rozwiązanie już się pojawiło – Kamień zamiast Drzew

Długo nie było rozwiązania i nowych możliwości do wytwarzania ekologicznego papieru. Wreszcie pojawił się pomysł będący szansą na zatrzymanie katastrofalnych skutków naszych negatywnych działań. Ta technologia daje niesamowite możliwości. Zamiast drzew do produkcji papieru można wykorzystać kamień.

Jakie są główne zalety Kamiennego Papieru?

Papier wyprodukowany z kamienia nie wymaga użycia wody i wycinania drzew. Wyróżnia się tym, że ma wszystkie zalety tradycyjnego papieru, a dodatkowo jest:

 • wodoodporny,
 • delikatny, ale także wytrzymały, bo trudno go rozerwać,
 • w procesie jego produkcji nie wytwarza się zanieczyszczeń, toksyn i gazów trujących,
 • nie żółknie,
 • pisze się na nim lekko, wyraźnie,
 • pozwala na zapisywanie również pod wodą.


Środowisko i wygoda użytkowników papierowych produktów

Niesamowity, ekologiczny, przyjazny ludziom i przyrodzie papier z kamienia jest w stanie zatrzymać skutki wycinania drzew. Bez ryzyka dla środowiska, zapewniając wygodę użytkownikom Kamienny Papier zastępuje z sukcesem papier wytwarzany tradycyjną metodą .

Przełomowy moment

Trzeba głośno powiedzieć:

„Nareszcie! Pojawił się Kamienny Papier.”

Pomoże nam w ochronie drzew. Dzięki temu zapewni bezpieczny dom dla zwierząt i dobre warunki dla życia roślin. Pozwoli nam ludziom przebywać na świeżym powietrzu, byśmy mogli cieszyć się urokami parków i lasów.

TERAZ stoi przed nami szansa na nowe możliwości. Upowszechniając używanie Papieru z Kamienia, możemy dokonać ekscytujących i pozytywnych zmian. Dzięki nim zachowamy wyjątkowe bogactwo świata przyrody na Ziemi.

Także i Ty, możesz obserwować i brać udział w tym przełomowym momencie.


fot. Sam/ Flickr


Urszula Winiarska
Papiernikus

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.